Ảnh hiếm thấy về sư tử, những vị lãnh chúa thảo nguyên

(Kiến Thức) - Những hình ảnh này nằm trong cuốn sách ảnh "Remembering Lions", cuốn sách ảnh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sư tử và những mối đe dọa đến sự tồn tại của loài động vật tuyệt đẹp này.

 Ảnh hiếm thấy về sư tử, những vị lãnh chúa thảo nguyên
Top List
(Kiến Thức) - Những hình ảnh này nằm trong cuốn sách ảnh "Remembering Lions", cuốn sách ảnh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sư tử và những mối đe dọa đến sự tồn tại của loài động vật tuyệt đẹp này.