Bản đồ lây nhiễm nCoV tại châu Á, châu Âu và toàn cầu

Dịch viêm phổi cấp do nCoV xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc), lây lan sang 64 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 88.000 người nhiễm và gần 3.000 người thiệt mạng, tính đến 1/3.

Bản đồ lây nhiễm nCoV tại châu Á, châu Âu và toàn cầu
Top List

Dịch viêm phổi cấp do nCoV xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc), lây lan sang 64 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 88.000 người nhiễm và gần 3.000 người thiệt mạng, tính đến 1/3.