BB Trần bị cách ly tại nhà sau khi trở về từ Hàn Quốc

Dù khá khó chịu khi cuộc sống xáo trộn nhưng BB Trần chấp nhận việc bị cách ly để mọi người yên tâm.

BB Trần bị cách ly tại nhà sau khi trở về từ Hàn Quốc
Top List

Dù khá khó chịu khi cuộc sống xáo trộn nhưng BB Trần chấp nhận việc bị cách ly để mọi người yên tâm.