Bói vui: Nếu xuyên không về thời cổ, bạn có thể tồn tại ở chốn hậu cung?

Giả sử bạn và đối tác làm ăn đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt trao đổi thì bất ngờ nhà bạn xảy ra chuyện đột xuất, bạn sẽ xử lý tình huống thế nào?

Bói vui: Nếu xuyên không về thời cổ, bạn có thể tồn tại ở chốn hậu cung?
Top List

Giả sử bạn và đối tác làm ăn đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt trao đổi thì bất ngờ nhà bạn xảy ra chuyện đột xuất, bạn sẽ xử lý tình huống thế nào?