Buổi sáng ở rừng tràm Trà Sư

VTV.vn - Từ cánh đồng đặc dụng chắn lũ đầu nguồn, rừng Trà Sư đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, đa dạng về thảm động thực vật quý hiếm.

Buổi sáng ở rừng tràm Trà Sư
Top List
VTV.vn - Từ cánh đồng đặc dụng chắn lũ đầu nguồn, rừng Trà Sư đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, đa dạng về thảm động thực vật quý hiếm.