Cá mập trắng lao lên khỏi mặt nước cướp cá của cần thủ

Kẻ săn mồi đột ngột xuất hiện và ngoạm con cá đang được kéo lên, khiến nhóm người đi câu hoảng sợ.

Cá mập trắng lao lên khỏi mặt nước cướp cá của cần thủ
Top List

Kẻ săn mồi đột ngột xuất hiện và ngoạm con cá đang được kéo lên, khiến nhóm người đi câu hoảng sợ.