'Cơn mưa vàng' giúp dập tắt cháy rừng Bolivia

Những đám cháy hoành hành suốt nhiều tháng qua ở vùng thảo nguyên Chiquitania đã được dập tắt nhờ cơn mưa lớn vào cuối tuần trước.

'Cơn mưa vàng' giúp dập tắt cháy rừng Bolivia
Top List

Những đám cháy hoành hành suốt nhiều tháng qua ở vùng thảo nguyên Chiquitania đã được dập tắt nhờ cơn mưa lớn vào cuối tuần trước.