Di tích lịch sử quốc gia duy nhất của Mỹ được đưa vào khai thác

VTV.vn - Tòa nhà Voi Lucy ở bang New Jersey (Mỹ) được lên trang Airbnb với thời gian lưu trú lên tới 3 đêm cho những khách muốn được ở trong kết cấu kiến trúc 138 năm tuổi này.

Di tích lịch sử quốc gia duy nhất của Mỹ được đưa vào khai thác
Top List
VTV.vn - Tòa nhà Voi Lucy ở bang New Jersey (Mỹ) được lên trang Airbnb với thời gian lưu trú lên tới 3 đêm cho những khách muốn được ở trong kết cấu kiến trúc 138 năm tuổi này.