Diễn viên Viết Liên vào vai Lão Hạc

Đoàn phim 'Cậu Vàng' vừa công bố dàn cast, gồm những gương mặt tên tuổi như Viết Liên (vai Lão Hạc), Chiều Xuân (vai vợ cả Bá Kiến)...

Diễn viên Viết Liên vào vai Lão Hạc
Top List

Đoàn phim 'Cậu Vàng' vừa công bố dàn cast, gồm những gương mặt tên tuổi như Viết Liên (vai Lão Hạc), Chiều Xuân (vai vợ cả Bá Kiến)...