Điểm mặt 7 thói quen gây lãng phí điện thường gặp

VTV.vn - Những thói quen gây lãng phí điện phổ biến các gia đình thường mắc phải, khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng luôn có xu hướng "đi lên" chứ không giảm.

Điểm mặt 7 thói quen gây lãng phí điện thường gặp
Top List
VTV.vn - Những thói quen gây lãng phí điện phổ biến các gia đình thường mắc phải, khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng luôn có xu hướng "đi lên" chứ không giảm.