Đường mòn dẫn lên đỉnh núi dựng đứng 1.760 m

Những người ưa mạo hiểm có thể chinh phục đỉnh Angels Landing trong Vườn quốc gia Zion bằng một con đường mòn dài 4 km đục trực tiếp vào đá.

Đường mòn dẫn lên đỉnh núi dựng đứng 1.760 m
Top List

Những người ưa mạo hiểm có thể chinh phục đỉnh Angels Landing trong Vườn quốc gia Zion bằng một con đường mòn dài 4 km đục trực tiếp vào đá.