Drama của Kim Tae Hee ngừng quay để nhân viên xét nghiệm Covid-19

Sau khi một nhân viên trong đoàn làm phim 'Hi Bye, Mama' có triệu chứng nhiễm bệnh, đoàn phim đã lập tức dừng quay để kiểm tra.

Drama của Kim Tae Hee ngừng quay để nhân viên xét nghiệm Covid-19
Top List

Sau khi một nhân viên trong đoàn làm phim 'Hi Bye, Mama' có triệu chứng nhiễm bệnh, đoàn phim đã lập tức dừng quay để kiểm tra.