Giải cứu hải cẩu bị dây nhựa siết cổ

Một con hải cẩu lông nâu bị rác thải nhựa siết quanh cổ may mắn được các nhà bảo tồn động vật phát hiện và giải cứu ở vịnh Walvis.

Giải cứu hải cẩu bị dây nhựa siết cổ
Top List

Một con hải cẩu lông nâu bị rác thải nhựa siết quanh cổ may mắn được các nhà bảo tồn động vật phát hiện và giải cứu ở vịnh Walvis.