Hai nhân viên của Chung Ha nhiễm nCoV

Chung Hà được xét nghiệm âm tính nhưng phải tự cách ly thêm ở nhà và hủy hết lịch trình trong thời gian tới.

Hai nhân viên của Chung Ha nhiễm nCoV
Top List

Chung Hà được xét nghiệm âm tính nhưng phải tự cách ly thêm ở nhà và hủy hết lịch trình trong thời gian tới.