Hải Triều tự cách ly 14 ngày sau chuyến đi Hàn Quốc

Dù sức khỏe ổn định, Hải Triều vẫn tự cách ly tại nhà, hủy bỏ nhiều lịch trình làm việc tại Việt Nam. 

Hải Triều tự cách ly 14 ngày sau chuyến đi Hàn Quốc
Top List

Dù sức khỏe ổn định, Hải Triều vẫn tự cách ly tại nhà, hủy bỏ nhiều lịch trình làm việc tại Việt Nam.