Hãy nói chuyện chính trị khi đi hẹn hò: Mặt trái của những câu chuyện phiếm

Chúng ta thường nói chuyện phiếm vì nó mang tính xã giao. Nhưng nếu có thể thay đổi thói quen đó, lợi ích của tập thể sẽ tăng lên đáng kể.

Hãy nói chuyện chính trị khi đi hẹn hò:  Mặt trái của những câu chuyện phiếm
Top List
Chúng ta thường nói chuyện phiếm vì nó mang tính xã giao. Nhưng nếu có thể thay đổi thói quen đó, lợi ích của tập thể sẽ tăng lên đáng kể.