Higashino Keigo - Từ kỹ sư chế tạo máy đến ông hoàng của dòng văn trinh thám - bí ẩn

Higashino Keigo là một nhà văn đầy sáng tạo với những cốt truyện mới lạ, táo bạo, dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm và trần trụi nhất của xã hội, văn hóa Nhật Bản. Các tác phẩm của ông pha trộn giữa màu sắc trinh thám và...

Higashino Keigo - Từ kỹ sư chế tạo máy đến ông hoàng của dòng văn trinh thám - bí ẩn
Top List
Higashino Keigo là một nhà văn đầy sáng tạo với những cốt truyện mới lạ, táo bạo, dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm và trần trụi nhất của xã hội, văn hóa Nhật Bản. Các tác phẩm của ông pha trộn giữa màu sắc trinh thám và...