Khẩu trang cải tiến giúp phát hiện sớm nCoV

Khẩu trang cải tiến được gắn các mảnh polyvinyl alcohol, có thể thu giữ những vi sinh vật mà người đeo thở ra trong 30 phút để xét nghiệm.

Khẩu trang cải tiến giúp phát hiện sớm nCoV
Top List

Khẩu trang cải tiến được gắn các mảnh polyvinyl alcohol, có thể thu giữ những vi sinh vật mà người đeo thở ra trong 30 phút để xét nghiệm.