Lặng ngắm chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Năm 1958, Chính phủ Liên Xô tặng đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc máy bay IL-14. Trung đoàn Không quân 919 đã sử dụng chiếc máy bay này làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong những năm 1960 - 1964...

 Lặng ngắm chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ giữa Hà Nội
Top List
(Kiến Thức) - Năm 1958, Chính phủ Liên Xô tặng đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một chiếc máy bay IL-14. Trung đoàn Không quân 919 đã sử dụng chiếc máy bay này làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong những năm 1960 - 1964...