Loài gián đào hang sâu một mét để sinh con

Loài gián ở Australia được mệnh danh là bà mẹ tận tâm trong thế giới động vật khi đào hang sâu và chăm con suốt 6 tháng đầu đời.

Loài gián đào hang sâu một mét để sinh con
Top List

Loài gián ở Australia được mệnh danh là bà mẹ tận tâm trong thế giới động vật khi đào hang sâu và chăm con suốt 6 tháng đầu đời.