Ngáo đá gây thảm án kinh hoàng: Đã đến lúc cần có thái độ cứng rắn hơn

TS. xã hội học Thân Trung Dũng cho rằng, cần xem những người nghiệm ma túy, ma túy đã là những người cần cách ly với môi trường cộng đồng xã hội, cần được cai nghiện. Và phải xây dựng làm sao để người trẻ có đủ" chất đề kháng” có thể miễn dịch với các trào lưu xấu, các tệ nạn xã hội trong đó có sử dụng ma túy, ma túy đá.

Ngáo đá gây thảm án kinh hoàng: Đã đến lúc cần có thái độ cứng rắn hơn
Top List
TS. xã hội học Thân Trung Dũng cho rằng, cần xem những người nghiệm ma túy, ma túy đã là những người cần cách ly với môi trường cộng đồng xã hội, cần được cai nghiện. Và phải xây dựng làm sao để người trẻ có đủ" chất đề kháng” có thể miễn dịch với các trào lưu xấu, các tệ nạn xã hội trong đó có sử dụng ma túy, ma túy đá.