Nghị lực sống của chàng trai bị gọi là 'người ngoài hành tinh'

Không răng, lông mày, tóc lưa thưa đỉnh đầu, mặt sần sùi đen sạm, thời nhỏ Hùng (Lạng Sơn) bị bạn bè gọi là 'người ngoài hành tinh'.

Nghị lực sống của chàng trai bị gọi là 'người ngoài hành tinh'
Top List

Không răng, lông mày, tóc lưa thưa đỉnh đầu, mặt sần sùi đen sạm, thời nhỏ Hùng (Lạng Sơn) bị bạn bè gọi là 'người ngoài hành tinh'.