Nhà hàng Hong Kong (Trung Quốc) dựng "lá chắn" cho khách ăn lẩu

VTV.vn - Các nhà hàng lẩu tại Hong Kong (Trung Quốc) đang phải dùng đến các tấm bảng trong suốt hoặc tấm che ngăn cách thực khách với nhau để ngăn virus Corona mới lây lan.

Nhà hàng Hong Kong (Trung Quốc) dựng
Top List
VTV.vn - Các nhà hàng lẩu tại Hong Kong (Trung Quốc) đang phải dùng đến các tấm bảng trong suốt hoặc tấm che ngăn cách thực khách với nhau để ngăn virus Corona mới lây lan.