Phương pháp định tuổi hóa thạch bằng đồng vị carbon

Dựa vào chu kỳ bán rã của carbon phóng xạ, các nhà khoa học có thể xác định tuổi của mẫu vật khảo cổ có chứa chất hữu cơ.

Phương pháp định tuổi hóa thạch bằng đồng vị carbon
Top List

Dựa vào chu kỳ bán rã của carbon phóng xạ, các nhà khoa học có thể xác định tuổi của mẫu vật khảo cổ có chứa chất hữu cơ.