Tâm nguyện của bác sĩ tuyến đầu tại Vũ Hán

Trang Weibo của kênh quân sự quốc phòng CCTV-7 chia sẻ những tâm nguyện viết trên bộ đồ bảo hộ của các quân y đang ở Vũ Hán chống dịch Covid-19.

Tâm nguyện của bác sĩ tuyến đầu tại Vũ Hán
Top List

Trang Weibo của kênh quân sự quốc phòng CCTV-7 chia sẻ những tâm nguyện viết trên bộ đồ bảo hộ của các quân y đang ở Vũ Hán chống dịch Covid-19.