TẾT LÀ SUM HỌP

Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, năm nào cũng thấy dài quá, quá dài, mãi mà không đến Tết. Mong Tết đến mòn mỏi cả người vì Tết là được ăn ngon hơn tất cả các ngày trong năm. Tết được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng...

TẾT LÀ SUM HỌP
Top List
Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, năm nào cũng thấy dài quá, quá dài, mãi mà không đến Tết. Mong Tết đến mòn mỏi cả người vì Tết là được ăn ngon hơn tất cả các ngày trong năm. Tết được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng...