Thủ lĩnh Tân Thiên Địa bị đề nghị khởi tố tội ngộ sát

Lee Man Hee - thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa - bị thành phố Seoul đệ đơn lên Văn phòng Công tố vì những hành vi không minh bạch trong quá trình chống Covid-19.

Thủ lĩnh Tân Thiên Địa bị đề nghị khởi tố tội ngộ sát
Top List

Lee Man Hee - thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa - bị thành phố Seoul đệ đơn lên Văn phòng Công tố vì những hành vi không minh bạch trong quá trình chống Covid-19.