Tin giả chi phối não bộ chúng ta như thế nào?

VTV.vn - Những phân tích chuyên sâu cho thấy, con người dễ hình thành những ký ức sai lệch về những tin tức giả mạo vốn có liên quan chặt chẽ với niềm tin của họ.

Tin giả chi phối não bộ chúng ta như thế nào?
Top List
VTV.vn - Những phân tích chuyên sâu cho thấy, con người dễ hình thành những ký ức sai lệch về những tin tức giả mạo vốn có liên quan chặt chẽ với niềm tin của họ.