Tổn thương phổi ở bệnh nhân nCoV không bộc lộ triệu chứng

Các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương ở phổi hai bệnh nhân được phát hiện nhiễm nCoV trong lúc phẫu thuật ung thư phổi.

Tổn thương phổi ở bệnh nhân nCoV không bộc lộ triệu chứng
Top List

Các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương ở phổi hai bệnh nhân được phát hiện nhiễm nCoV trong lúc phẫu thuật ung thư phổi.