Tuấn Hưng bức xúc vì có tên trong show hát đám cưới

Nam nghệ sĩ khẳng định từ lâu đã không nhận hát đám cưới, trừ người thân, anh em trong nhà.

Tuấn Hưng bức xúc vì có tên trong show hát đám cưới
Top List

Nam nghệ sĩ khẳng định từ lâu đã không nhận hát đám cưới, trừ người thân, anh em trong nhà.