Tục “cha đưa mẹ đón” trong đám cưới có ý nghĩa như thế nào?

Đám cưới mỗi vùng mỗi miền mỗi khác, mỗi nơi lại có những nghi thức, nghi lễ riêng. Đám cưới ở miền Bắc thường có tục “cha đưa mẹ đón” khi đưa cô dâu về nhà chú rể, vậy thực sự tục lệ này có ý nghĩa như thế nào?

Tục “cha đưa mẹ đón” trong đám cưới có ý nghĩa như thế nào?
Top List
Đám cưới mỗi vùng mỗi miền mỗi khác, mỗi nơi lại có những nghi thức, nghi lễ riêng. Đám cưới ở miền Bắc thường có tục “cha đưa mẹ đón” khi đưa cô dâu về nhà chú rể, vậy thực sự tục lệ này có ý nghĩa như thế nào?