Vatican phủ nhận Giáo hoàng Francis nhiễm nCoV

Vatican nói "không có bằng chứng nào đủ khả năng dẫn đến chẩn đoán về bất cứ điều gì, ngoài việc Giáo hoàng hơi không khỏe".

Vatican phủ nhận Giáo hoàng Francis nhiễm nCoV
Top List

Vatican nói "không có bằng chứng nào đủ khả năng dẫn đến chẩn đoán về bất cứ điều gì, ngoài việc Giáo hoàng hơi không khỏe".